Cool-X Kylspray är en korttidsverkande kylspray för akut behandling av muskler och leder. Ger snabb lindring vid mjukdelsskador såsom vrickningar, stukningar och sträckningar. Lindrar smärta effektivt och minskar svullnad.

Användning: Spreja Kylspray på det skadade området från cirka 15 cm avstånd i 2–5 sekunder. Upprepa behandlingen några gånger vid behov. Undvik kontakt med ögon, sår eller slemhinnor. Vid kontakt med dessa, skölj med rikligt med vatten. Använd kylkompress för eftervård av det avkylda området.

Annat användningsområde för Cool-X Kylspray:

  • På lindriga brännskador för att lindra den brännande känslan och förhindra brännskadan från att spridas djupare in i vävnaden

Förpackningsstorlek: netto 175 ml

Verksamma ämnen: Ethanole, Menthol