För oss är det viktigt att våra produkter håller hög kvalitet, är trygga att använda och kommer från Finland. Vi tar hänsyn till miljön i vår verksamhet och vi strävar efter att använda förnybar energi. På taket till våra lokaler producerar solpaneler ren solenergi för vår produktion och på detta sätt kan vi minimera miljöpåverkan från energiproduktionen.