Laatujärjestelmä

posted in: Tarinamme | 0

Tuotantomme laadun takeena on sertifioitu laatujärjestelmä, joka pohjautuu ISO-EN 13485 standardiin. Asiakkaille laatujärjestelmämme sertifiointi kertoo, että toimintamme tasoa seurataan säännöllisesti ja toimintamme on lainsäädännön vaatimusten mukaista.

Standardi EN ISO 13485 ohjaa lääkinnällisten laitteiden ja terveydenhuollon tuotteiden suunnittelua, kehittämistä, tuotantoa ja toimitusten jälkeistä palvelua. Laatujärjestelmän avulla varmistamme lainsäädännön turvallisuusvaatimusten täyttymisen ja asiakasvaatimuksiin vastaamisen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Standardin noudattamiseen on jokainen työntekijämme sitoutunut.

Vuosittaiset VTT:n tarkastukset varmistavat, että laatujärjestelmämme vastaa standardin vaatimuksia ja noudatamme laatujärjestelmää.